Regulamin

 

Celem niniejszej strony jest umożliwienie potwierdzenia numeru VAT (VAT-UE) podmiotów zaangażowanych w wewnątrzwspólnotowe dostawy towarów zgodnie z art. 31 Rozporządzenia Rady nr 904/2010 z dnia 7 października 2010 r.

Jakiekolwiek wykorzystanie danych w celach inne niż wskazane w niniejszym regulaminie jest zabronione.

Informacje te są dostarczane poprzez bazy danych Państw Członkowskich Unii Europejskiej, nad którymi Komisja Europejska nie ma kontroli, a co za tym idzie nie odpowiada za ich treść, ponadto:

  • Utrzymywanie aktualnych i kompletnych baz danych jest obowiązkiem poszczególnych Państw Członkowskich;
  • Nie mają one charakteru porady prawnej;
  • Nie wpływają na obowiązki podatnika, w związku z wykonywaniem dostaw wewnątrzwspólnotowych;
  • Nie dają, jako takie, prawa do zwolnienia dostaw wewnątrzwspólnotowych z podatku VAT;

W związku z powyższym, nie możemy zagwarantować, że informacje podane na stronie nie są pozbawione błędów, jak również nie możemy zagwarantować nieprzerwanej pracy serwisu.

Zabroniona jest transmisja zawartości strony dla celów handlowych oraz celów innych niż weryfikacja numeru VAT-UE.

Rejestracja w serwisie Vies.pl

W celu otrzymania indywidualnych danych dostępowych do Serwisu vies.pl niezbędna jest wcześniejsza rejestracja Użytkownika w Serwisie.

Właściwa rejestracja następuje poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Serwisu vies.pl, po wypełnieniu odpowiednich rubryk formularza, jego akceptacji oraz prawidłowej aktywacji konta.

Rejestracja w Serwisie jest jednoznaczna z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu.

Informacje dotyczące Użytkowników, a w tym informacje mające charakter danych osobowych, przetwarzane są przez Usługodawcę w celu świadczenia przez niego Usług za pośrednictwem Serwisu.

Administrator przetwarza informacje dotyczące Użytkowników, w tym informacje mające charakter danych osobowych, z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, w szczególności zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 27 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), przy zastosowaniu wymaganych prawem zabezpieczeń.

Użytkownik ma prawo dostępu do treści własnych danych osobowych, może także je modyfikować, poprawiać, i uaktualniać. Użytkownik ma także prawo żądania zaprzestania ich przetwarzania danych i ich usunięcia. W przypadku usunięcia danych warunkujących korzystanie z Serwisu lub Usług świadczonych za jego pośrednictwem Użytkownik traci możliwość korzystania z nich. Dane osobowe Użytkowników nie będą przekazywane przez Administratora innym podmiotom.

Polityka cookies

Witryna vies.pl używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.

Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.

Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analytics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.
Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam.  

Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpływać na niektóre funkcjonalności serwisu.

Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.