Back to post list

Jak wygląda rejestracja podatnika VAT-UE?

08-11-2019

W każdym kraju członkowskim Unii Europejskiej obowiązuje podatek VAT, jednak to poszczególne państwo określa jego wysokość.

 

Przedsiębiorca z Polski, który importuje towary lub usługi  z innych państw UE, płaci podatek w Polsce. Jeśli natomiast eksportuje on swoje towary lub usługi na teren kraju członkowskiego, to odbiorca opłaca VAT w swoim kraju, polski przedsiębiorca wystawia fakturę VAT 0%. Aby to jednak zrobić, powinien on zarejestrować się jako płatnik VAT-UE.

 

Kto powinien zarejestrować się jako podatnik EU?

Każdy przedsiębiorca, który zamierza:

-  dokonywać transakcji z kontrahentami zagranicznymi w Unii Europejskiej

-  dokonywać transakcji wewnątrzwspólnotowych (jeśli korzysta ze zwolnienia VAT ze względu na nieprzekroczenie obrotu 200 tys. zł)  oraz gdy wartość transakcji wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów przekroczyła w danym roku podatkowym równowartość 50 tys. zł lub chce świadczyć wewnątrzwspólnotowo usługi, dla których miejscem rozliczenia podatku z transakcji jest kraj nabywcy powinien zarejestrować VAT UE.

 

W tym celu należy złożyć formularz VAT-R, czyli standardowy formularz rejestracji VAT.. Jeśli przedsiębiorca jest już zarejestrowany, jako podatnik czynny lub podatnik zwolniony, w formularzu VAT-R należy jedynie złożyć aktualizację. Co ważne – zgłoszenie powinno być złożone nim zostanie dokonana wewnątrzwspólnotowa transakcja.

Samo uzupełnienie formularza nie należy do trudnych. Jeśli uzupełniamy formularz ręcznie, powinniśmy pisać drukowanymi literami. Możemy także skorzystać z formularzy interaktywnych i uzupełni je na komputerze.

 

Pierwsza z części formularza (A) VAT-R dotyczy celu i miejsca złożenia zgłoszenia oraz informacji dotyczącej właściwości naczelnika urzędu skarbowego. Jeśli chcemy tylko zaktualizować dane, należy wypełnić pozycję 8 (Zakres zamiany danych) i ewentualnie 9 (jeśli zmiana danych spowodowała zmianę właściwości organu podatkowego).W tym miejscu warto zauważyć, iż na samej górze formularza, nad jego nagłówkiem znajduje się miejsce na podanie numeru NIP podatnika.

 

Część B formularza VAT-R dotyczy podstawowych danych podatnika tj. danych identyfikacyjnych oraz adresu siedziby lub zamieszkania. Musimy tutaj podać rodzaj podatnika, jego nazwę, numer REGON, datę urodzenia i ewentualnie datę rozpoczęcia działalności gospodarczej.

 

Część C formularza VAT-R dotyczy obowiązku podatkowego od towarów i usług. W tej części należy zaznaczyć odpowiednie pola, nawet w przypadku podmiotów, które tylko aktualizują zgłoszenie rejestracyjne.  .

Szczególnie istotne są tutaj punkty C.3 – tj. Informacje dotyczące wykonywania transakcji wewnątrzwspólnotowych.

 

Rejestracja podatników VAT UE:

58. podatnik podlegający obowiązkowi rejestracji jako podatnik VAT czynny będzie dokonywał lub dokonuje wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów (…) – należy zaznaczyć to pole jeśli planujemy wewnątrzwspólnotowe świadczenie usług lub dostawy towarów.

59. podatnik niepodlegający obowiązkowi rejestracji jako podatnik VAT czynny lub osoba prawna niebędąca podatnikiem w rozumieniu art. 15 ustawy będzie dokonywał lub dokonuje  wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów. – tę rubrykę należy zaznaczyć, jeśli nie jesteśmy podatnikami VAT, ale kupuje towary na terenie Unii Europejskiej (poza Polską).

60. podatnik niepodlegający obowiązkowi rejestracji jako podatnik VAT czynny będzie świadczył lub świadczy usługi, do których stosuje się art. 100 ust. 1 pkt 4 ust., lub będzie nabywał lub nabywa usługi, do których stosuje się art. 28b ustawy, jeżeli usługi te stanowiłyby u podatnika import usług. – rubrykę te uzupełniamy, jeśli nie jesteśmy podatnikami VAT, ale będziemy eksportować lub importować usługi.

 

Część D formularza VAT-R dotyczy wnioskowania podatnika o wydanie potwierdzenia zarejestrowania jako podatnika VAT czynnego lub podatnika VAT zwolnionego.

 

W części E formularza VAT-R uzupełniamy dane podatnika lub osoby, która go reprezentuje. Oczywiście nie można zapomnieć o podpisie.

Odpowiednio wypełniony formularz należy dostarczyć do Urzędu Skarbowego, zgodnie z miejscem wykonywania działalności.